پرتره هایی از طبیعت اثر کارولین هجورث و ریتا ایکونن

Karoline Hjorth and Riitta Ikonen

کارولین هجورث (Karoline Hjorth) و ریتا ایکونن ( Riitta Ikonen) با همکاری یکدیگر مجموعه‌ای به نام «چشم‌ها به بزرگی بشقاب‌ها» را به ثبت رسانده‌اند. این مجموعه شامل تصاویری از قهرمانان سالخورده محلی، ملوان‌ها، مزرعه‌داران و چترباز ۹۰ ساله اهل نروژ است.

شروع این مجموعه در تمرینی با شخصیت‌های اهل اسکاندیناویای شمالی بود که به تصاویری برای جستجو در تعلق انسان مدرن به طبیعت تغییر ماهیت داد. این دو هنرمند سالمندان را به این علت انتخاب کرده‌اند که ارتباط عمیق‌تری با سرزمینی که سال‌ها در آن زندگی و کار کرده‌اند، دارند. هر فرد با حجمی شکل گرفته از عناصر طبیعی مانند سنگ، برگ، یخ، خزه، چوب و شاخه‌های درختان و … پوشیده شده است. فرآیند ساخت این احجام و روند ثبت عکس‌ها گاهی به علت بدی آب و هوا و یا سنگین بودن لباس‌ها یا موارد مشابه بسیار طاقت فرسا می‌شده است.

در حال حاضر کارولین هجورث و ریتا ایکونن در حال جمع آوری مبلغی در کیک‌استارتر برای تولید چشم‌ها به بزرگی بشقاب‌های ۲ و چاپ این تصاویر در کتابی شامل پرتره‌های از این مجموعه هستند که می‌توانید در روند تولید آن مشارکت کنید.

www.eyesasbigasplates.com

کارولین هجورث (Karoline Hjorth) و ریتا ایکونن ( Riitta Ikonen)
کارولین هجورث (Karoline Hjorth) و ریتا ایکونن ( Riitta Ikonen)
کارولین هجورث (Karoline Hjorth) و ریتا ایکونن ( Riitta Ikonen)
کارولین هجورث (Karoline Hjorth) و ریتا ایکونن ( Riitta Ikonen)
کارولین هجورث (Karoline Hjorth) و ریتا ایکونن ( Riitta Ikonen)
کارولین هجورث (Karoline Hjorth) و ریتا ایکونن ( Riitta Ikonen)
کارولین هجورث (Karoline Hjorth) و ریتا ایکونن ( Riitta Ikonen)
کارولین هجورث (Karoline Hjorth) و ریتا ایکونن ( Riitta Ikonen)
کارولین هجورث (Karoline Hjorth) و ریتا ایکونن ( Riitta Ikonen)
کارولین هجورث (Karoline Hjorth) و ریتا ایکونن ( Riitta Ikonen)
کارولین هجورث (Karoline Hjorth) و ریتا ایکونن ( Riitta Ikonen)
کارولین هجورث (Karoline Hjorth) و ریتا ایکونن ( Riitta Ikonen)
کارولین هجورث (Karoline Hjorth) و ریتا ایکونن ( Riitta Ikonen)
کارولین هجورث (Karoline Hjorth) و ریتا ایکونن ( Riitta Ikonen)
کارولین هجورث (Karoline Hjorth) و ریتا ایکونن ( Riitta Ikonen)
کارولین هجورث (Karoline Hjorth) و ریتا ایکونن ( Riitta Ikonen)
کارولین هجورث (Karoline Hjorth) و ریتا ایکونن ( Riitta Ikonen)
کارولین هجورث (Karoline Hjorth) و ریتا ایکونن ( Riitta Ikonen)
کارولین هجورث (Karoline Hjorth) و ریتا ایکونن ( Riitta Ikonen)