آنجلیکا داس (Angelica Dass) رنگ دانه های پوست انسان را با استفاده از رنگ‌های پنتون دسته‌بندی کرده است.

در مجموعه ناتمام «Humanæ» آنجلیکا داس تصاویر پرتره‌ افرادی از سرتاسر دنیا به ثبت رسانده است تا بتواند رنگ پوستشان را با سیستم رنگی پنتون یکی کند.

برای به دست آوردن رنگ پس زمینه‌ای مشابه رنگ پوست، او به صورت دیجیتالی نمونه‌ای به اندازه ۱۱ در ۱۱ پیکسل را از پوست صورت سوژه‌ جدا کرده و از آن به عنوان پس‌زمینه استفاده می‌کند.

همه افرادی که در Humanæ حضور دارند با آگهی از مضمون این پروژه و به صورت داوطلبانه با آنجلیکا داس همکاری کرده‌اند. هیچ نوع طبقه‌بندی نژادی، سنی، جنسیتی، اجتماعی و… در تولید این پروژه نقش نداشته است. و تاکنون تاریخ دقیقی برای پایان آن مشخص نشده است.

هدف هنرمند اندیشیدن به مفاهیم غلطی مانند برتری نژادی است. ارائه طیف وسیعی از رنگ‌ باعث می‌شود بیننده در مورد معانی کلماتی مانند هویت و برابری تامل کند.

www.angelicadass.com

Humanæ اثر آنجلیکا داس - Angelica Dass
Humanæ اثر آنجلیکا داس - Angelica Dass
Humanæ اثر آنجلیکا داس - Angelica Dass
Humanæ اثر آنجلیکا داس - Angelica Dass
Humanæ اثر آنجلیکا داس - Angelica Dass
Humanæ اثر آنجلیکا داس - Angelica Dass
Humanæ اثر آنجلیکا داس - Angelica Dass
Humanæ اثر آنجلیکا داس - Angelica Dass
Humanæ اثر آنجلیکا داس - Angelica Dass
Humanæ اثر آنجلیکا داس - Angelica Dass
Humanæ اثر آنجلیکا داس - Angelica Dass
Humanæ اثر آنجلیکا داس - Angelica Dass
Humanæ اثر آنجلیکا داس - Angelica Dass