Loading...
Home۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۶:۴۱:۰۸

« وقتی کلمات غیر شفاف می‌شوند، من به عکس‌ها روی می‌آورم. وقتی تصاویر کافی نباشند، به سکوت بسنده خواهم کرد »

آنسل آدامز

Photo Blog

Load More Posts

Portfolio